• Aktuelt

 • Driftsmeldinger

  Katalogen fungerer normalt og det er ikke meldt om noen feil ved systemet. ____________________________ Driftsmeldinger Autodata: https://www.vitec-autosystemer.com/driftsmeldinger/ ____________________________ Norsk Bildelkatalog er ikke tilgjengelig mellom kl. 00 og 01. Priser, antall og handlekurv kan av vedlikeholdsårsaker være utilgjengelig i en periode etter kl. 21. ____________________________ PROBLEMER MED LOGIN? GLEMT BRUKERNAVN / PASSORD ? ____________________________

  Les mer
 • 11.08.23. Tilbakemeldingsknapp plassert til venstre for artikkelbildene.

  Det blå ikonet kan benyttes for å gi tilbakemelding om opplysninger i katalogen som bør endres.

 • NB BILTEK -Komplette biltekniske data på internett

  Les mer
 • Juridisk / GDPR.

  NBK omfatter i hovedsak kjøretøy som er beregnet for det norske markedet og det vil derfor kunne forekomme avvik ved bruktimporterte kjøretøy.

  Les mer
 • Nyheter NB Biltek Q4-2021

  Last ned Pdf dokumentet med oversikt over ny informasjon og nye kjøretøy som er inkludert i programvaren:

  Les mer

Juridisk / GDPR.

NBK omfatter i hovedsak kjøretøy som er beregnet for det norske markedet og det vil derfor kunne forekomme avvik ved bruktimporterte kjøretøy.

 

Juridisk informasjon

Rettslige forbehold

Deltagere som viser sine data i NBK-katalogen gir ingen garantier vedrørende dets riktighet og fullstendighet. Deltagere som inngår i NBK-katalogen, ansvarer ikke for skade eller tap, verken direkte eller indirekte, som forårsakes av innholdet i NBK eller av at innholdet ikke er brukbart eller tilgjengelig. Deltagere som inngår i NBK-katalogen ansvarer heller ikke for innholdet til sider som det er etablert linker til gjennom NBK.


Opphavsrett og varemerker

Innholdet i NBK er beskyttet ved opphavsrett og tilhører Deltagere som inngår i NBK-katalogen eller deres lisensgivere eller samarbeidspartnere. Dette innebærer at hele innholdet, som tekst, foto og annet materiell, ikke må kopieres, mangfoldiggjøres, lagres eller på annen måte benyttes uten NBK’s skriftlige tillatelse på forhånd.

Kopiering og skjermskraping i den hensikt å vise opplysninger fra NBK på andre nettsider tillates heller ikke.

 

Personopplysninger/Norsk personopplysningslov (GDPR).

Hvor lenge tar vi vare på dine opplysninger?

NBK vil slette personopplysningene ett år etter at forespørelen først ble registrert, ett år etter at kundeforholdet opphører, eller når du ber oss om å slette opplysningene ved å kontakte oss.

Firma og personopplysninger lagres kun i vårt eget datasystem og ingen opplysninger deles med andre, med mindre det er snakk om tredje parter du har samtykket til. Eksempel på dette er Vitec Autodata som er nødvendig for ordre, lager og fakturering via NBK.

Ingen opplysninger deles i markedsføringsøyemed. 

Hvordan kontakte oss:

Vennligst kontakt oss dersom du har noen spørsmål eller kommentarer om vår personvernpraksis, datalagringsvilkår eller personvernerklæring. Du kan kontakte oss på følgende måter:

E-post: post@norskbildelkatalog.no 

Kundeservice: +47 22 64 49 70

Her vil du kunne få hjelp til å be om innsyn, få utlevert, korrigert eller slettet personopplysninger som er lagret. 

Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. 

For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.

Dine rettigheter:

Du kan be om informasjon om opphavet, omfanget og mottakere av de lagrede opplysningene samt grunnen til at de er lagret. 

Du har rett til å be oss om å korrigere, fullføre eller slette dine personopplysninger og overføre disse til en annen organisasjon. 

Du har rett til å be om ytterligere informasjon vedrørende håndteringen av dine personopplysninger. 

Du har også rett til å protestere på vår behandling av opplysningene dine der vi har bedt om samtykke til å behandle opplysninger om deg og rett til å trekke dette samtykket tilbake. 

Du har rett til å levere en klage til tilsynsmyndighetene som er Datatilsynet.

Det finnes noen unntak for disse rettighetene. For eksempel kan vi, i enkelte tilfeller, nekte deg tilgang til personopplysninger dersom dette medfører at du får innsyn i personopplysninger til en annen person, 

eller om vi er juridisk forhindret i å utlevere slike opplysninger. I noen tilfeller kan vi beholde opplysninger selv etter at du har trukket tilbake samtykket. 

 

Passord:

Passord tilhører det firma/bruker det er utstedt til og kan derfor ikke distribueres, overdras eller på annen måte benyttes for å gi uautorisert tilgang til katalogen.

 

 Linker

Linker til NBK skal kun skje etter at det er innhentet skriftlig tillatelse fra Norskbildelkatalog (NBK).

 

 

Besøksadresse: Biskop Gunnerus' gate 14A, 0185 Oslo - Tlf. 22 64 49 70 - post@norskbildelkatalog.no
Postadresse: Norsk Bildelkatalog SA, Postboks 545 Sentrum, 0105 Oslo